Könyvtár

SZMSZ Könyvtár Pedagógiai Programja Szolgáltatásaink

Kölcsönözhető tankönyvek:
9.évfolyam | 10.évfolyam | 11.évfolyam | 12. évfolyam

Házi olvasmányok listája letölthető ITT

KÖNYVTÁRI NYITVA TARTÁS 

hétfő
8:00 - 12:35
kedd 8:00 - 8:45
szerda 10:45 - 12:35
csütörtök

8:00 - 11:30

péntek Zárva -

 

Programok

A Bródy Imre Gimnázium könyvtára

A BIG könyvtára nem ódon hangulatú, nincs félhomály, nincsenek zegzugok, kis beugrók. A BIG könyvtára napfényes, világos, barátságos hangulatú – munkára és kikapcsolódásra egyaránt alkalmas színtere az iskolának.

A könyvtár az iskola emeletén a tanári szoba, a titkárság és az igazgatói iroda szomszédságában, jól megközelíthető helyen található. Az összes alapterület kb.100 m2, ahol a különböző könyvtári funkciók jól elkülöníthető helyen működnek. A 2008/2009-es tanév végén felhasználói igényeknek eleget téve kialakítottunk egy 20 m2-es kézikönyvtár-részleget, mely az elsődleges tájékozódási lehetőségeken kívül az elmélyült kutatómunkára is helyet biztosít mind diáknak, mind pedagógusnak. Csöndes, kulturált helyszíne lett a könyvtárnak. Számítógép Internet-hozzáféréssel, nyomtató és fénymásoló is segíti a munkánkat.

Célunk az iskolavezetéssel egyetértésben, hogy könyvtárunk információs központtá váljon. Ehhez elhelyezkedése teljes mértékben megfelelő.
A szabadpolcos elrendezésű könyvtárszoba, olvasóterem alkalmassá vált húsz tanuló egyidejű munkálkodására, könyvtári szakóra megtartására, és persze a könyvtárhasználati ismeretek informatika órájának is ez a helyszíne. Ezen munkánkat segíti egy számítógép és egy projektor. Itt rendezzük a Kazinczy-verseny házi válogatóját, az iskolai szavalóversenyt és egyéb kisebb kulturális eseményeket.

A könyvtárban található egy "informatikai sarok", ahova a tanulói számítógépeket telepítettük (5 FUJITSU MMX 166-os számítógép), melyeken az iskola saját hálózatát és az Internetet is használhatják az érdeklődők. Természetesen a helyi szabályokat betartva. (Tanulói házirend az internetes gépek használatáról). Munkájukat megkönnyíti a nyomtató, scanner, és a fénymásoló is.
A könyvtár működési feltételei optimálisak.

A könyvállomány jellemzése:

A 2008. szeptemberi adatok alapján a könyvtár egyedi nyilvántartású dokumentumainak száma 15395 kötet könyv, 753db AV- és elektronikus dokumentum, 3603db időleges nyilvántartású dokumentum.
Az időleges nyilvántartású dokumentumok több mint fele tankönyv, tartós tankönyv.
Állományunk jelentős része kölcsönözhető a diákok az iskola dolgozói és a kerületben élő emberek számára is, mivel könyvtárunk közkönyvtári feladatokat is ellát.

Általában évente 26-30 különböző folyóiratot rendelünk, különösen nagy gondot fordítunk a szakfolyóiratokra. A friss információkkal, naprakész tájékoztatással pl. a művészeti oktatás színvonalát szeretnénk emelni. Mindezek mellett természetesen a könyvtári szolgáltatások közül elsőbbséget élvez a tájékoztatás, tanácsadás, helyben olvasás, irodalomjegyzék készítése, az önálló szellemi munkára való felkészítés és persze, amikor szükség van rá – egy jó kis beszélgetés.

A könyvtári állomány 80%-a szabadpolcon van, könnyen hozzáférhető, egyoldali és kétoldali könyvszekrényben, folyóirat-tárolón. A fennmaradó 20% letét, illetve zárt szekrényekben (video-, magnó kazetták, zenei és számítógépes CD-k) találhatók. A tankönyveket külön tankönyvraktárakban, szabadpolcon tároljuk.
Könyvállományunk kb. 20 %-a kézikönyv, melyek tartalmilag viszonylag frissnek mondhatók, de ez az a terület, ahol az információk bővülése, a megújuló oktatási követelmények változása folyamatos frissítésre kényszeríti az iskolai könyvtárakat. Természetesen a könyvtári Gyűjtőköri Szabályzat részletesen meghatározza a beszerzés alapelveit. Nem elhanyagolható szempont ezen dokumentumok igen magas beszerzési ára sem.

A könyvtári állomány gépi feldolgozása jelenleg folyamatban van / SZIRÉN integrált könyvtári rendszer/.  Az állomány feldolgozása folyamatos, bár az "egyszemélyes könyvtár" miatt igen lassú. Az Internet-hozzáférés új távlatot nyitott az információszerzés területén. Tanulóink nagyon megkedvelték ezt a mára már a könyvtári szolgáltatások közé szervesen beépülő lehetőséget.

Könyvtárfejlesztési céljaink:

Az iskolai könyvtár az oktatási folyamat integráns része. Alapvető iskolai könyvtári szolgáltatás többek között, hogy támogatja és erősíti az iskola pedagógiai programjában és helyi tantervében megfogalmazott célokat; fejleszti és fenntartja a gyerekekben az olvasás és a tanulás szokását és örömét, valamint az egész életen keresztüli könyvtárhasználati szokásokat; segít minden tanulót a tanulásban, az információhasználat és - értékelés készségeinek gyakorlásában; stb. 

  Az IFLA és az UNESCO közös iskolai könyvtári nyilatkozatából ezeket a szempontokat kiemelve fogalmaztuk meg céljainkat, melyek közül a legfontosabb, az olvasóvá, az értő és válogató olvasóvá nevelés hatásos pedagógusi, könyvtáros, tanári és szülői segédlettel.  Ennek a folyamatnak része a könyvtárfejlesztés. A könyvtár állományát folyamatosan kell bővíteni, korszerűsíteni. Az állomány jelenleg korlátozottan képes a megújult tantervi, tanítási elvárásoknak megfelelni. A szakirodalmi állomány egy része elavult, hiányos, a szépirodalmi állomány egy része elhasználódott, rongálódott. Az állományfejlesztés fő irányát az elkészített Helyi Tanterv alapján az egyes műveltségi területekhez kapcsolódó ismeretterjesztő és szépirodalom, kötelező olvasmányok, az oktatás folyamatát segítő szak- és segédkönyvek, pedagógiai kézikönyvek, és hangsúlyozottan a művészeti oktatás és a dráma oktatás dokumentumainak gyűjtése szabja meg. Figyelembe veendő fontos terület a könyvtári, könyvtárhasználati órák dokumentumigénye a Pedagógiai Programban foglaltak szerint.

Ha kedvet kaptál ahhoz, hogy bródys diák legyél, remélem, mihamarabb találkozunk a könyvtárban!

Vermesné Horváth Anikó /könyvtáros-tanár/

Egyéb dokumentumok:

Hasznos linkek